SAUNA + AROMATHERAPY

Xông hơi + Thư giãn với tinh dầu

90′  –  850.000VND

120′- 1.090.000VND

SAUNA + SABAI TRADITIONAL THERAPY

Xông hơi + thư giãn thep phương pháp Thái Lan 

90′  –  720.000VND

120′ – 850.000VND

SAUNA + BODY SCRUB + AROMATHERAPY

Xông hơi + Tái tạo da toàn thân + Thư giãn với tinh dầu

150′ 1.290.000VND

180′ 1.490.000VND